"mythology" locusts Picture

Çaresizlik içindeki Eos Tithonus’u bir çekirgeye dönüştürür. Yunan mitolojisinde çekirge ölümsüzdür (bunun kültürel bir pareleli de Çinlilerdeki agustos böceklerinin sonsuza kadar yaşadıkları inancıdır). Bu mit ağustos böceklerinin bunayan yaşlılar gibi neden durmaksızın gevezelik ettiklerini açıklar.
Continue Reading: Eos