Araf I Picture

\"اﻻعراف\" - Araf, is a place between heaven and hell according to Islamic culture... it the place where the souls who are not dire sinners worthy of hell nor are pure and good enough to pass to heaven abode... it is a place of tranquil horror; for they are clueless about their fate and wait in a slow emptiness... it is a place where time, joy nor pain exist; just like the lives of people who stay there - done not bad but did not do good either... it is simply the state of the person, who is in between.

In reality, the word is used rather ambiguously in Quran and there's a debate on what it actually means. There's no mention of it as a "place" or anything in Quran... It derives from "urf" and means "identifying/identifiable" etc... used for anything that makes other things identifiable... and hence also for structures like walls and keeps... still, its identification for a mythological, eschatological space is an important motif in Islamic culture and mythology...

p.s. This is inspired by "Sini" script and the word is written upside down.
----
\"اﻻعراف\" yani Araf... "urf" kökünden türemiş olan kelime, \"tanıma/tanımlayıcı/tanımlamak\" gibi birçok anlamdan türer... bu bağlamda "duvar", "sur" gibi yapılar için kullanıldığı gibi belirli bir önemli eylemi yerine getiren kişiler vs. için kullanıldığı da olmuştur... Aslında Kur'an'da bir yer, dağ vs. olarak geçmez; tam olarak ne anlamda kullanıldığında da tartışma vardır... gel gör ki İslam kültürü ve mitolojisinde, cehennem ile cennetin arasındaki yer/dağ olarak ün salmıştır...

Araf, zamanın akmadığı, neşenin de acının da olmadığı yerdir - hiçlik yeridir, yokluk yeri... ki nitekim Araf'a giden ruhlar da, "boş" ruhlardır bir bakıma; cehennemlik olacak kadar kötü olmadıkları gibi, iyilik de yapmamışlardır - boşa geçmiş hayatların mekânıdır Araf... belki de Araf, boşa geçen hayata bir göndermedir, arada kalanlara - ne cennetlik ne cehennemlik olanlara; yani çoğumuza, yani sadece bir kısmımıza...

not: bu çalışmada Sini hat tarzından esinlendim; ayrıca kelime de doksan derece geri doğru dönük/dikey olarak ters yazılmıştır.
----

texture by ~amptone-stock
Continue Reading: The Fates