Thanotos Picture

Tanatos (gr. Θάνατος Thanatos – "Śmierć") – bożek śmierci, w mitologii Greków syn Nocy i Erebu, bliźniaczy brat Hypnosa, boga snu. Tanatos uosabiał śmierć. Przedstawiano go podobnie jak Hypnosa: jako młodzieńca z czarnymi skrzydłami, lecz z odwróconą, zgaszoną pochodnią. W scenach przedstawiających złożenie ciała do grobu zwykle podtrzymuje nogi zmarłego.

"Tanatos, syn Nocy, zlatuje na czarnych skrzydłach, wchodzi niepostrzeżony do pokoju i złotym nożem odcina konającemu pukiel włosów. W ten sposób, niby kapłan umarłych, poświęca człowieka na ofiarę bóstwom podziemnym i na zawsze odrywa od ziemi." Jan Parandowski, Mitologia.

a mój Thanatos jest takim ładnym potworkiem
Continue Reading: Nyx