Hypnagogia Picture

Hypnagogic Hallucinations/Hypnagogia
Diptych in Acrylic/Oil
300x250cm

This is a diptych that I’ve painted with focus on the self-experienced state of mind that occurs sometimes between sleep and consciousness. It portraits several sleeping figures surrounded by more or less diffuse and hallucinatory objects.

This work is the start of a theme project and a visual research about psychological and neurological phenomenons connected to sleep, which I can relate to through my own experiences.

Hypna comes from Hypnos, which is the god of sleep in Greek mythology.
Agoga comes from Agnogeus, which means “leader”.

There is a state in this borderline where one can experience a sort of presence, and be struck by panic and fear, or get the feeling of slowly gliding up the wall. This state can be experienced in many different ways, but most of the time it consists of impressions and illusions during the moment you fall asleep.


//


Hypnagoga Hallucinationer/Hypnagogia
Diptyk i akryl och olja
250x300cm

Med utgångspunkt på självupplevda tillstånd mellan sömn och vakenhet har jag målat en diptyk föreställande sovande figurer omgivna av mer eller mindre diffusa hallucinationsliknande tingestar.

Detta verk är en början av ett temaarbete och en visuell undersökning kring psykologiska och neurologiska fenomen som är kopplade till sömn, i vilka jag kan relatera till egna erfarenheter.

Hypna kommer av Hypnos, som är sömnguden i grekisk mytologi.
Agoga kommer av Agnogeus som betyder ledare.

Det finns ett tillstånd i detta gränsland där man kan uppleva en slags närvaro, man kan gripas av en panisk känsla eller tycka sig glida långsamt uppför väggen. Detta tillstånd kan upplevas på många olika sätt, men främst består det av intryck och illusioner under insomnandet."
Continue Reading: Hypnos