gaia Picture

sky in the heart of earth...

yeryüzünün bağrında gökyüzü...


"Gaia veya Gaea, Yunan mitolojisinde yeryüzünü simgeleyen, yeryüzünün cisimleşmiş hâli olan tanrıçadır...Hesiodos'a göre Gaia her şeyin yaratıcısı, her şeyin kendisinden meydana geldiği "toprak ana"dır; tüm tanrıların ve titanların annesidir. Khaos'tan sonra ortaya çıkan Gaia ilk önce gökyüzü Uranos'u daha sonra Pontos'u(deniz) kendisinden çıkarır bir başka tabirle doğurur. "
kaynak: vikipedia

"Gaia or gaea is the goddess representing earth and the incarnated version of the earth...According to the Hesiodos, Gaia is the creator of all, the mother earth that is the source;the mother of all the gods and titans.Coming into existance after Chaos, she first gave birth to Uranos the sky and then to Pontos the sea."

source: wikipedia
Continue Reading: Gaea