Through Nine worlds Picture

~ Through Nine worlds ~

Echoes between worlds, faint in the light of day,
portents from below, await the tidings of the raven;
alone and withering, in the world of men,
driven to insanity, in the light of day.

Ekon mellan världar, svaga i dagens ljus,
varsel från nedan, väntar korpens bud;
ensam och vittrande, i människors värld.
driven till vansinne, i dagens ljus.

(Månegarm - Mina fäders hall)


_________________________________________________________________________________________________
Self
Continue Reading: Echo