#071 Persefona Picture

Persefona na poziomie pierwszym jest pokemonem zwiastującym wiosnę, żyje w gęstych lasach i leśnych polanach.
Persefone można spotkać w towarzystwie Demeter i Driad.
Ich specjalną umiejętnością jest rozkwit.

Rozkwit - atak który użyty na rośliny powoduje ich szybki wzrost.
Użyty wiosną powoduje obudzenie się przyrody do życia.

Persefona jest typu roślinnego
Continue Reading: Demeter