Eros Picture

Eros in Greek mythology was the god of love, son of Ares and Aphrodite.

In total, there are two versions of the myth: in one Eros is the son of Ares and Aphrodite, in another personification of the forces that came out of Chaos along with Uranus and Gaia - Love.
People and Gods was feared Eros even more than death, even Zeus dared to oppose him ;]

Eros has never reminded me of a sweet cupid ... in total or not the ancient Greeks regarded him as such, according to them was malicious rascals, haha.
And I always thought of him as a lonely hunter, with the hawk. This is my conception of this character from Greek mythology.

W sumie istnieją dwie wersje mitu: w jednym Eros jest synem Aresa i Afrodyty, w innym personifikacją siły,która wyszła z Chaosu razem z Uranosem i Gaią - Miłości.
Erosa obawiali się może nawet bardziej niż Śmierci, nawet Zeus nie odważył się mu przeciwstawić ^^

Charakter w mojej wersji: nie tyle łobuziak, co cyniczny buntownik. Sam nie wierzy specjalnie w miłość, uważa ją za zwykłą iluzję, grę, w końcu sam jest jej "roznosicielem". Bawi się uczuciami innych.
Tak, zawsze wyobrażałam sobie Erosa jako samotnego łowcę, a nie słodkiego kupidynka
Continue Reading: Chaos