Lidagat Picture

Bathala ng Dagat.
Anak ni Maguayan (Bathala ng Dagat). Nakipag-isang dibdib kay Lihangin (Bathala ng Hangin) at nagkaroon ng apat na Anak.

-----------------------------------------------------

Goddess of the sea.
Daughter of Maguayan (God of the Sea). Married to Lihangin (God of the Wind) and had four children.

-----------------------------------------------------
PROUD TO BE PINOY!
Continue Reading:
Apate