146. Ourangi - Ourangi Picture

One of the main legends, Ourangi

Ourangi is inspired by Ranginui (or short, Rangi), sky god in Māori mythology. It also incorporates elements of other deities that are complements of the earth mother (called Sky Father).

"Ourangi" is a mix of "Rangi" and "Ouranos", primal god of sky in Greek mythology.

His ability, Separated, decimates his stats when he is in the same team with Tuagaia or when he fights against her.

Ourangi knows some of my own attacks - I will put detailed description of each one someday.

=========================================

Jedna z dwóch głównych legend, Ourangi

Ourangi jest wzorowany na Ranginui (w skrócie Rangi), bogu nieba w maoryskiej mitologii. Ourangi zawiera także aluzje do kilku innych bóstw tworzących parę z Ziemią-Matką, jak np. Zeus.

"Ourangi" to połączenie "Rangi" i "Ouranos" (Uranos), imienia greckiego boga nieba.

Jego zdolność, Separated (Oddzielony), dziesiątkuje jego statystyki gdy znajdzie się w tej samej drużynie, co Tuagaia i gdy walczy przeciwko niej.

Ourangi uczy się kilku z moich własnych ataków - kiedyś opiszę je wszystkie dokładnie.
Continue Reading: Zeus