Hermes Doodle Picture

Hermes from the greek mythology... I know it's all different etc etc but just let it go and chill, I just made if out of boredom xD

Touch~ups done in Photoshop.

---
Hermes z mitologii greckiej... Wiem, że jest wszystko inaczej itede itepe, ale po prostu sobie dajcie spokój, narysowałam to z nudów xD

Poprawki zrobione w Photoshopie.
Continue Reading: Hermes