Hades Picture

In Greek mythology, Hades (the "unseen") the god of the underworld, was a son of the Titans Cronus and Rhea. He govern the underworld, the unseen realm to which the souls of the dead go upon leaving the world as well as any and all things beneath the earth. Despite modern connotations of death as evil, Hades was actually more altruistically inclined in mythology. Hades was often portrayed as passive rather than evil; his role was often maintaining relative balance.
__________
Painting are based on some idea of ​​Hades in the Aki's Olimpos manga.

Trong thần thoại Hy Lạp, Hades là vị thần cai quản địa phủ, nơi linh hồn người chết tìm đến, và tất cả lãnh địa bên dưới mặt đất. Mặc dù quan niệm đương đại vẫn gắn liền cái chết với sự xấu xa, độc ác, Hades trong thần thoại lại là người có khuynh hướng nhân hậu. Ông thường được miêu tả rất tự tại, điềm tĩnh, chứ không độc ác. Là người đứng giữa sự sống và cái chết, Hades thực chất là vị thần gìn giữ sự cân bằng của tạo hóa. [wikipedia]
Ý nghĩa một số hình ảnh trong tranh:
1. Mặt vòng cổ: Cerberus - chó ngao ba đầu canh giữ địa ngục.
2. Đầu lâu: tượng trưng cho cái chết
3. Bông hoa đang nở (nhìn thế chứ k phải hoa héo đâu ;;A;
Continue Reading: The Underworld