Heraclitus in flames Picture

Üzerinde çalıştığım kitap projesi için skeçler, el açma çalışmaları. 2. parça: Heraclitus alevler içinde: Çini mürekkebi su ve çeşitli fırçalar, Bristol
Continue Reading: The Myths