Wainamoinen and Antero Wipunen Picture

Another quickie.

Wainamoinen slips into the gaping mouth of an ancient forest giant Antero Wipunen, whom he had just brought back from the dead.


From Kalevala:

"Tuop' on virsikäs Vipunen heti herkesi unesta.
Tunsi koskevan kovasti, kipeästi kiusaisevan:
puri rautaisen korennon, puri päältä mellon rauan;
ei tiennyt terästä purra, ei syöä syäntä rauan.

Tuossa vanhan Väinämöisen, suun ohella seistessänsä,
jalka toinen torkahtavi, vasen jalka vaapahtavi
suuhun Antero Vipusen, leukaluulle luikahutti.
Heti virsikäs Vipunen avoi suunsa suuremmaksi,
leukapielensä levitti, nieli miehen miekkoinensa,
kulahutti kulkkuhunsa tuon on vanhan Väinämöisen."


(and in english):

"Wise Wipunen, ancient singer,
Quickly wakens from his sleeping,
Keenly feels the pangs of torture,
From the cruel staff of iron;
Bites with mighty force the metal,
Bites in twain the softer iron,
Cannot bite the steel asunder,
Opens wide his mouth in anguish.
Wainamoinen of Wainola,
In his iron-shoes and armor,
Careless walking, headlong stumbles
In the spacious mouth and fauces
Of the magic bard, Wipunen.
Wise Wipunen, full of song-charms,
Opens wide his mouth and swallows
Wainamoinen and his magic,
Shoes, and staff, and iron armor."
Continue Reading: The Myths