SIGBIN Picture

"Pagsapit ng dilim
Wala kang makikita
Kundi ang kanilang mga mata
Na nakakatakot lalo na kung color yellow
Matatakot lahat kahit na mga multo
..Tulong! Tulong! Saklolo
Kailangan ko ng tulong mo"


made it for
Continue Reading:
The Myths