TEACHER OF SIN Picture

Hi,
Just another drawing which I did for the cool game project "Erlikhan" by GGC DreamUp Game Studios. And here he is- the big boss; hope you like him.


Erlik, or Erlig, is the god of death and underworld in Turkic and Mongolian mythology. "Er" means male in Mongolian "Erlig" means real/good man or male. (Hun = Human, Hunlig = real/good human).

The word “Erlik” derives from “Erklig”. "Erk" means power in Turkish and "lig" is the derivational suffix similar to -ity of English. The word conclusivley means “strong”.

According to Siberian mythology, Erlik was the first creation of Tengri or Ulgan, the creator god, but Erlik's pride led to friction between the two, and he was banished to the underworld.

In the myths of the Altaic peoples, Erlik was involved in the creation of humanity. He slew the messenger-god, Maidere, and is a teacher of sin. He is sometimes represented by a totemic bear.

In Turkic mythology, Erlik was the deity of evil, darkness, lord of the lower world, and judge of the dead. Surely, he is known as the first of mankind created by Ulgen. However he wants to become equal with Ulgen and had been in a position degraded to below Ulgen. Then he wanted to make his own land and was sent to the prison at the 9th layer of the earth and became opposed to the upper world, the realm of light.

The evil spirits created by Erlik cause misfortune, sickness, and death to mankind. These spirits are imagined as Erlik’s assistants. Besides these, his 9 sons and daughters help their father in the way of evil. Erlik’s daughters especially try to change shaman’s mind while he is attempting to reach Ulgen with their beauties. Erlik gives all kinds of sickness and wants sacrifices from the people. If they do not sacrifice to him, he catches the dead bodies of the people that he killed and takes them away to this lower world and then makes them his slaves. So, especially in Altays, when sickness appears, people become scared of Erlik and sacrifice him a lot of animals.

In the prayers of shamans, Erlik is defined as a monster. In addition, he is an old man with a well-built body. He has eyes, eyebrows, and a moustache that are black. His face and teeth are like pigs'.
-Wikipedia.

For Global Game Center Homepage, please visit----->
[link]

Photoshop CS2
Wacom Intuos A4 graphic tablet
Approx. 20 hours

--------------------------------------------------
Merhabalar,
GGC DreamUp Oyun Stüdyoları tarafından geliştirilmiş olan Erlikhan adlı oyun projesi için oluşturduğum çizimlerden bir diğeriyle devam ediyorum. Günahın özü, esas adam sahnede; umarım beğenirsiniz.

Erlik Han eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengricilikte yeraltı aleminin efendisidir. (Yeraltı alemi=Yerlik/Erlik). Tengri'nin oğlu (günümüzde iblis olarak kullanılan bir tür cin) olmasına rağmen kötülüğü simgeleyen bir tanrıdır.

Altayların bir yaradılış efsanesine göre Erlik Han, dünyanın yaradılışında Tengri'ye karşı fenalık yapmış ve Tengri onu ceza olarak yeraltı âleminin efendisi yapmıştır.

Erlik Han, yeraltı Âleminin en alt katında yeşil demirden bir sarayda, gümüşten bir tahtın üzerinde oturur. Orada kendine koyu kırmızı parlıyan ve çok az ışık veren bir güneş yaratmıştır. Emirinde dokuz semerli boğası vardır.

Tanrıya fenalık eden Erlik Han lanetlenmiştir, Tanrı "Sen bana hile düşündün, fenalık ettin, senin halkın da hep hileciler, fenalık düşünenler olsun der." Ve yarattığı karada dokuz dallı çam ağacının dokuz dalından kendi halkını türetir. Erlik bu halk benim olsun der tanrıya. Tanrı da ona git kendi halkını kendin bul deyip Erlik'i geri çevirir. Tanrı'nın halkının bu ağacın yalnız doğuya bakan 5 dalından istifade etmelerine izin verilmiştir. Kalan 4 dal yasaklamıştır. Erlik gidip bu halkı baştan çıkarır. Erkek olan Törüngey ile dişi olan Eje, Erlik'in şu sözüne kanarlar "Bu 4 dal aslında size yasak değildir, meyveleri de pek tatlıdır. Dilediğinizce yiyin." Erlik sonra ağaca bekçi bulunan yılan uyurken ağzına girer ve ağaca çıkar, Eje'ye müsaade ettiğini söyler. Bunun üstüne Eje meyveden yer, Törüngey'in de ağzına sürer. Tanrı durumu fark eder ve Erlik'i yer altına gönderir. Eje'ye "Sen benim sözümü tutmadın bundan sonra gebe kalasın ve doğum sancıları çekesin" der. Yılana "Sen benim sözümü tutmadın, bundan böyle Şeytan diye bilinesin, herkes seni ezmeye öldürmeye çalışsın" der. Törüngeye "Sen benim sözümü tutmadın, 9 kızın 9 oğlun olacak ve hepsinden sen sorumlu olacaksın, insan neslini sen çoğaltacaksın"der. "Hepinizi hanemden kovuyorum, dünyaya gönderiyorum, burda sizi ben beslerdim, ben korurdum, artık kendinizi besleyip koruyacaksınız, bir dahada sesimi duymayacaksınız" diye ekler. Böylece Erlik insanoğluna ilk kötülüğünü etmiş olur.
Alıntı (Siteden hoşlanmasam da)- Vikipedi

Ayrıca dilerseniz Global Game Center Ana Sayfası için bakınız----->
[link]

Photoshop CS2
Wacom Intuos A4 grafik tablet
Yaklaşık 20 saat.
Continue Reading: The Creation