a resting flyer Picture

Full view, please.

20 August 2009
Red Admiral (Vanessa atalanta) on a tombstone. Butterflies were traditionally considered as symbols or incarnations of souls. That one was flying over graves, then sat on one and was basking in the setting sun.
The photo is slightly manipulated. I removed a small element spoiling the composition.

20 sierpnia 2009
Rusałka admirał (Vanessa atalanta) na płycie grobowej. Motyle były tradycyjnie uważane za symbole lub wcielenia dusz. Ten fruwał nad grobami, potem przysiadł na jednym i grzał się w zachodzącym słońcu.
Fotografia jest lekko zmanipulowana, usunęłam mały element zakłócający kompozycję.

My other photo of this species you can see here: [link]
Moje inne zdjęcie tego gatunku możesz zobaczyć tutaj: [link]
Continue Reading: Sun