Vilan Picture

Lightly threading, with hair blond as the sun brushing her shoulder, she stood in contrast to the dusk and the darkness of the shadows that soon would engulf her. Her melodies could be heard through the whisper of the woods, the rolling sound of the stream and even through the shrieking of the birds. Why her soul was flickering between heaven and earth was something no one could understand. Was the woman sitting there unblessed, abandoned or frivolous? Only the stag, the crow or the hare could see her dancing with light feet over the rocks by the water’s edge without falling under her spell, a youthful and lovable woman – vilan.

-

Lätt på foten, med solblonda ljusa lockar som föll ner över axeln i kontrast till skymningen och skuggornas mörker som snart skulle omfamna henne. Tonerna från henne hördes genom trädens viskande, bäckens brusande och till och med fåglarnas skri. Varför hennes själ fladdrade mellan himmel och jord kunde ingen förstå. Om det var en odöpt, övergiven eller lättfotad kvinna som satt där. Men endast hjorten, korpen och haren kunde se henne dansa med sina lätta fötter över stenarna vid vattenbrynet utan att bli förtrollad av denne varelse, en ungdomlig och älskvärd kvinna - vilan.

Model: Rebecca Söderström
Text by: Hanne Bergh
© Kasper Gustavsson
www.kaspergustavsson.com
Please follow me on facebook!Continue Reading: Sun