AEnigma - Philosopher's Stone Picture

Bigger drawing shows alchemical androgynous "Mercurius-Rebis Sun-Moon" based on illustration from "Philosophia reformata" (c. 1622). Drawing in the lower-left depics "AEnigma Regis" based on woodcut from "Rosarium Philosophorum" (Switzerland, c. 1593).

In Greek mythology, Hermaphroditus (son of Hermes and Aphrodite) was bathing in a fountain when he was united with the nymph Salmacis. The two became a single being, both male and female.

In Alchemy, Mercurius or Hermaphroditus-Rebis symbolizes "THE LAST STAGE OF THE MYSTICAL PHILOSOPHER'S STONE"....

------------------------------------------------------------------------------------

Ilustracja do przygotowywanej książki "ŚWIĘTY GRZYBÓG - Naturalne korzenie mitologii religijnej".

Merkuriusz-Rebis złożony ze Słońca i Księżyca z lewitującymi koronami (rys. wzorowany na rycinie z "Philosophia reformata", 1622 r.) oraz podobny "Syn Kosmosu" - AEnigma Regis – "OSTATECZNA FORMA KAMIENIA FILOZOFICZNEGO” (rys. za "Rosarium philosophorum", 1593 r.).

Hermafrodyta trzymający kielich (symbol żeński) i węża (symbol męski) jest alegorią bezpłciowego grzyba - sekretnego medykamentu gnostyków i alchemików.

Odnoszący się do owej AEnigmy wiersz z Rosarium mówi:

"Tu cesarz w wszelkiej zrodzon czci,
Większego odeń darmo szukać ci.
Od filozofów synem ich jest zwany
A z sztuką wszelką tychci obeznany."
Continue Reading: Sun