Swarog Picture

Swaróg – a Slavic deity of sky, sun, fire and smithery.

He was compared to lanner, fire-eyed falcon. He was a divine smith, father of the rest of gods and a creator of the Sun.

Swaróg – słowiańskie bóstwo nieba, słońca, ognia i kowalstwa.

Swaróg był porównywany z ptakiem rarogiem, płomiennookim sokołem. Był boskim kowalem, ojcem pozostałych bogów i stwórcą słońca.

Blog: paulinasliwa.wordpress.com
Facebook: www.facebook.com/paulinasliwai…
Continue Reading: Sun