Jah Zeus, Mater Magna... Picture

Jah Zeus, Mater Magna, Salvator Mundi & 12 disciples, 2009

In his book 'The Sacred Mushroom and the Cross' John Allegro argues that religion came from shamanism and ancient goods (Prometheus, Dyonysos, Mitra, Jesus etc) wasnt a historical figures but a hallucinogenic mushroom symbols, Amanita muscaria; that the pagan myths, Rig veda, New Testament etc was concocted by users of the mushroom as a code for their mystical lore...

John Marco Allegro, the man who started all this madness... never try amanita mushrooms or any other psychedelics. He was very bright man, agnostic, puritan and create his hypothesis by studying Sumerian language, Greek mythology and Bible.

I read his work and illustrate the mushroom-god concept. Allegro write that JAHWEH was a storm-thunder-rain god, Mother of Jesus / Budda / Horus (etc) was some kind of nature goddess (allegory of soil). Jesus "eat my body-bread" of course was the magic mushroom-sun symbol (cap of amanita shroom look like sun or halo). I added the "12 disciples". According to Allegro they are not physical human figures, but symbols for 12 zodiac signs. You can see the Cat as Leo, fish head Pope and sumerian Ea-Enki-Oannes as Pisces-Fishes, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Aries-Ram, Gemini-Twins etc. Three red and white characters was inspired by real clothes of Pope, japanese buddhist monk - Jizo and siberian shaman from Kamchatka.

> [link]

--------------------------------------------------------------------------

"Jah Zeus, Mater Magna, Salvator Mundi i 12 uczniów", 2009

Obraz przedstawia syna Boga Burzy i dziewiczej Matki Natury. Pomysł był inspirowany książką 'The Sacred Mushroom and The Cross' Johna Allegro, w której ten teolog dowodził, że religie powstały z szamanizmu a corocznie umierający i zmartwychwstający bogowie symbolizowali święte grzyby. Stąd miały brać się zwroty 'Jedzcie ciało moje', chodzenie po wodzie, cuda-wizje, które skończyły się wraz z rozwojem biurokratyzacji mistyki i zamianą grzybów na wafle-opłatki...

John Marco Allegro, człowiek który stworzył tą "szaloną teorię" nigdy nie eksperymentował z grzybami ani żadnymi innymi środkami poszerzającymi świadomość. Był naukowcem, etymologiem, agnostykiem i purytaninem. Do swoich wniosków doszedł studiując starożytny język sumeryjski, mitologię (głównie grecką ) oraz Biblię.

Allegro pisał, że Jahwe to bóg burzy, grzmotu, deszczu i urodzaju. Matka Buddy / Jezusa / Horusa itd była pewnego rodzaju Boginią Natury - alegorią ziemi, którą "zapładnia" deszcz. Jezus "Jedzcie ciało moje" to oczywiście święty grzyb, a także symbol Słońca (kapelusz muchomora przypomina Słońce - aureolę ). Dwunastu uczniów wg tej koncepcji nie było historycznymi postaciami, a symbolami 12 znaków zodiaku. Możecie zobaczyć ślimaki jako Blizniaki, kota ostrzyżonego na Lwa, papieża w rybiej czapce i sumeryjskiego ryboga Enkiego-Oannesa jako Ryby, świętą krowę jako Byka, Koziorożca, Barana itd.

Trzy małe czerwono-białe postacie były inspirowane tradycyjnymi strojami papieży, syberyjskich szamanów z Kamczatki oraz japońskich posągów mitycznego mnicha Jizo-Bosatsu, Ind. Ksitigarbha - 'Ten którego łonem była ziemia'.

> [link]
Continue Reading: Sun