The Kivik Grave 11 Picture

KIVIKSGRAVEN är skandinaviens största kända grav från den äldre bronsåldern och är över 3.000 år gammal.

Motivet på stenarna bär på ett mytologiskt innehåll kring vilket våra förfäder kommunicerade och förklarade tillvaron. Här framträder bilder av djur, skepp, yxor, människor och solhjul. I kulten ingick offer. Ingen vet med säkerhet vad den gåtfulla Kiviksgraven har fyllt för funktion, men troligen har den varit en offerplatts.

(THE KIVIK GRAVE is Scandinavia's largest known early Nordic Bronze Age grave, more than 3.000 years old.

The motifs on the slabs carry a mythological contest, around which our ancestors communicated and explained their existence. Pictures of animals, ships, axes, peopleand sun-wheels emerge. In this cult, sacrifice was an integral part. No one knows for certain what the mysterious KIVIK GRAVE was used for, but most likely it was a place of sacrifice.)
Continue Reading: Places