New Character ~ Fabian Picture

DET HÄR ÄR EN AV DE BÄSTA IDÉERNA JAG HAR HAFT!! OwO
Så...detta är Fabian, son till dödsguden Hades(grekisk mytologi). Han är 18 år och bor i dödsriket med hans far. Där han tränar på att styra dödsriket. Det går bra men ändå fel, han måste börja kontrollera vad han gör med hans krafter(he controls fire). Ofast bränner han upp hela stället...japp. Fabian är outgoin', vilket gör honom till en bra vän. Men hans presentation och det är inte så...outgoing. Han är mer som sin pappa, Hades. Han är glad att hans pappa stödjer honom vad som en händer. Hades blir sällan arg på honom, ibland får han till och med styra riket för en dag. Fabian vill inte skada någon, han är rädd att hans farsa ska bli arg om han säger det, men han tror att han kommer acceptera vem han är. Fabian ser exakt ut som Hades, bara att han inte är så duktig på att kontrollera eld och känslor. Annars har de samma humor och personlighet, bara att Fabian är mer...våghalsig av sig. Han bor bara några meter ifrån det andra mörka dödsriket Helvetet(där Mia Akuma bor). Fabian kan prata med Zeus eftersom han är inte så lik han farsa, när det kommer till att prata med gudar så är Fabian lite mer försiktig av sig eftersom Zeus är där, vilket gör han mer rädd. Men Zeus accepterar den lilla eldslågan(Zeus kallar honom det.). Fabian älskar vindruvor! han kan äta hur mycket som helst, det är inte så kul för Hades som köper det varje vecka. Fabian är inte en som är så glad när det gäller vatten, men han badar i alla fall. Fast han gillar inte att få vatten över huvudet, han har normalt hår men lågorna han har i håret släcks och blir äckligt och fult. Fullt av aska i hans hår, blä. Men han är en bra kompanjon till de som har förlorat vänner, han är förstående och glad. Bara när man inte gör dumma saker mot honom... hoppas ni gillar det, Fabian och art tillhör Tvdemon Hades kommer från grekiska mytologin.

ENGLISH: THIS IS ONE OF THE BEST IDEA I EVER HAVE!!!
So ... this is Fabian, the son of the death god Hades (Greek mythology). He is 18 years old and live in hell with his father. There, he trains for controlling the underworld. That's fine but still wrong, he must begin to control what he does with his powers (he controls fire). Unfastened he burns the whole place ... yep. Fabian is outgoin ', which makes him a good friend. But his presentation and it is not so ... outgoing. He is more like his father, Hades. He is happy that his father supports him what a happening. Hades seldom become angry with him, sometimes he gets up to rule the country for a day. Fabian does not want to hurt anyone, he is afraid that his dad will be mad if he says it, but he thinks he will accept who he is. Fabian looks exactly like Hades, just that he's not as good at controlling fire and emotion. Otherwise, have the same sense of humor and personality, just that Fabian is more ... reckless of him. He lives just a few feet away from the other dark Sheol Hell (where Mia Akuma live). Fabian can talk to Zeus because he is not so much like his dad, when it comes to talking with gods then Fabian a little more careful of himself as Zeus is there, making him more scared. But Zeus accepts the small flame (Zeus calls him that.). Fabian love grapes! he can eat as much as anything, it's not so fun for Hades who buy it every week. Fabian is not one that is so happy when it comes to water, but he is bathed in all cases. Though he does not like to get in over his head, he has normal hair but the flames he has been in the hair disappears and becomes disgusting and ugly. Full of ashes in his hair, ugh. But he is a good companion for those who have lost friends, he is understanding and happy. Just when you do not do stupid things against him ... </ i>
hope you like it, Fabian and art belongs to: devtvdemon: Hades comes from Greek mythology.


Continue Reading: Places