LAND OF SINDRAGOSA Picture

Sindragosa is a terrific Dragon in the second extension "Wrath of Lych King" of World of Warcraft...Here I have tried to imagine a mythological place for Sindragosa....

Mandelbulb3Dv17{
S.....K0...E4...w.........ka7phk5Fe..5QBWSwP671EEUsGBBMmozn8MI5.DzOuzuvk2oylCvzj
................................Hv1cZRLQX.2........Y./.................EZ/2.....
.....0.........U...0/....6.90...n.....E......YWRhH1OvTlD/..R0FkD...m/dkpXm1.ooNk
z.EpzUYD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDjh8pG0wsjw1N97haMzb7zgb5JQ.6NblDT4t7zZ94bw9/noozW1d5zE65/zIGWtmDeiLrcfQd
LwXpQH4VdEh9z07NDf/dyVmD......IU7.............kD.2....sD..kz....................
.............ckpXm1...sD......JRf5.wphS.EOru/.nRf5.orhS.kVru/.FSf5..............
................2.kz.wzzz1.U..6.S....c....EB....i/...g2....C....2/...I1....UPJ42
TY1Oi.aZczDM6/nzMg2czX6dEn1.lc..zzzz.cVoK/nl2xvj5Got8VlJaz1...........E28.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../2X0.wzzz1................................E.lc..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.ee0k.1A..1Ak.EJJsnwF.UDn
5/.mxVTVR..y3q/.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.l6nAtU1Aic4Qb/...6pHic4Qb/......
E....E....E.....I.........UEZtKNnZaAExqRq.UPb31......................c..........
...................wz.........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....6....2YEjVLHjFKA.UaFjl4N........................
.Q.............................E...................../..................kz1.....
................................................................................
................................0....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................nAnAnAnAvz9........sz.........zD................
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLdtaRoxaQdBKMg/.IjR5.
...................................................../........zj..........2.....
...wz...................kz9........................................wz0........zD
........................................................}
Continue Reading: Places