Behind Every Tree Picture

~ Behind Every Tree ~


Månen skiner över nordens land,
Skogen står i sin mörka prakt,
Aldhissla vandrar över fjäll och slätt.
Evigt han vakar, betraktar
Denna tysta och nattliga trakt, där ingen man här satt sin fot.
Han sitter i sin grotta, bevakar sin gyllene skatt.

Mästaren Aldhissla - Trollet som allting hör!

The moon shines over the lands of the north,
The forest lies in its dark grandeur,
Aldhissla wanders over mountain and field.
Ever watchful, he observes
This quiet and dark place where no man ever set foot.
He sits in his cave, guarding his golden treasure.

Master Aldhissla - the Troll who hears everything!

(Finntroll - Aldhissla)

______________________________________________________________________________________________
Norway
november 2014

Continue Reading: Moon