Hybris Picture

Hubris or hybris is a term used in modern English to indicate overweening pride, superciliousness, or arrogance, often resulting in fatal retribution. The word was also used to describe actions of those who challenged the gods or their laws, especially in Greek tragedy, resulting in the protagonist's downfall.

The tower shows human will to become equal to gods, climbing their arrogance and pride over the clouds, but they keep forgetting the course is upon them.

__________

Hybris - pojęcie w kulturze starożytnej Grecji oznaczające dumę, pychę rodową lub majestat władcy, które uniemożliwiają mu prawidłowe rozpoznanie sytuacji, w której się znalazł. Pycha ta stanowi przekroczenie miary, którą bogowie wyznaczyli człowiekowi, stanowi więc wyzwanie wobec bogów i ściąga na siebie ich karę. Pojęcie "hybris" znalazło wyraz zwłaszcza w tragedii greckiej, w której często jest głównym czynnikiem prowadzącym do katastrofy bohatera.

Wieża symbolizuje tu ludzkie starania do bycia na równi z bogami, ich arogancję i dumę wznoszącą się ponad chmury. Zapominają oni jednak, że spotka ich za to kara.
Continue Reading: Moon