Minotaurus Picture

Postava z Řecké mytologie. Legenda vypráví, že manželku keltského krále svedl bílý býk. Žena pak porodila minotaura (netvora s býčí hlavou a lidským tělěm). Král si nechal postavit labyrint do kterého nevlastního syna uvěznil. Tak ho skryl před zraky svých poddaných a manželku krutě zavraždil.

Character from Greek mythology. Legend tells that the wife brought the Celtic king of the white bull. The woman bore the Minotaur (a monster with a bull head and human body). King had to build a labyrinth in which the stepfather son arrested. So he hid the sight of his subjects and his wife cruelly murdered.
Continue Reading: Minotaur