In the raspberry bushes... Picture

ATTENTION.: Please understand, in any case, this is not a representation of the Act
sexual abuse, this is my first graphics where I present
a pair of Minotaurs (Max, along with his love-Adrianna) and in general this is
My first graphics where I present the love ... In the sense of love
Sensual, emotional ...
Very for a long time I wore this image in my head, inspired by a short
song/erotic my najulubieńszego by pieśniarza Your Brand
Grechuty, entitled: "In the Raspberry Bushes..."

***

I am inspired by the This beautiful song, I felt the need and desire to create it
a picture or graphic. The choice fell on the heroes of my story
fantastic (which slowly creates), the mythological Minotaur
-Max and his beloved Adrianna. I introduced them at the time when the
Adrianna gathering Raspberries into a pitcher, and he surprised her from behind
sensually kissed her on the cheek, firmly but gently-clinging to it.

***

And in the end I have created this image. But a little bit feared it publish or not have become ill after it received a. ..
To Be Honest I have come to the conclusion that the above graphics detected my
longing/privacy..... because I have never found love ....
And it looks like that is slowly beginning to feel the need to be with a
girl ....
*
*
*


UWAGA.: Proszę o wyrozumienie, w żadnym wypadku nie jest to przedstawienie aktu
seksualnego, jest to pierwsza moja grafika gdzie przedstawiam
parę minotaurów (Maxa wraz z swoją miłością - Adrianną) i w ogóle jest to
moja pierwsza grafika gdzie przedstawiam miłość... W sensie miłość
zmysłową, uczuciową...
Bardzo długo nosiłem tą grafikę w mojej głowie, zainspirowany krótką
piosenką/erotyk mojego najulubieńszego artysty pieśniarza Pana Marka
Grechuty, pt.: "W Malinowym Chruśniaku..."
www.youtube.com/watch?v=yO5Gri…

***

Zainspirowany tą piękną piosenką, odczułem potrzebę i chęć stworzenia do niej
jakiegoś obrazu, czy grafiki. Wybór padł na bohaterów mojej historii
fantastycznej (która się powoli tworzy), czyli mitologicznych minotaurów
- Maxa i jego ukochanej Adrianny. Przedstawiłem ich w chwili gdy
Adrianna zbierała Maliny do dzbana, a on zaszedłwszy ją od tyłu,
zmysłowo ucałował ją w policzek, mocno acz delikatnie tuląc się do niej.

***

No i w końcu stworzyłem tą grafikę. Ale troszkę się obawiałem ją opublikować, czy nie zostałbym źle za to odebrany....
Szczerze doszedłem do wniosku, ze przez powyższą grafike uwidoczniła się moja
tęsknota/samotność.... albowiem nigdy jeszcze nie znalazłem miłości....
I wygląda na to że powoli zaczynam odczuwać potrzebę bycia z jakąś
dziewczyną....
*
*
*

Continue Reading: Minotaur