Medusa Picture

This time the Medusa.
I must be doing stuff on computer too often, because when I was sketching the picture I wanted to press Ctrl+Z to cancel the last line I drew... o.o'

----

Tym razem Meduza.
Chyba za często siedzę przed kompem, bo chciałam wcisnąć Ctrl+Z, żeby cofnąć ostatnią narysowaną linię... o.o'
Continue Reading: Medusa