Sahmaran Picture

Shahmaran is a mythical creature from the folklore of southern, central and eastern Anatolia,The name of Shahmaran comes from words "Shah" and "Maran". "Shah" is the Iranian title for a king, primarily the leader of the Iranians and their land and "Mar" means snakes in Kurdish. In plural "Mar-an" means "snakes". A Shahmaran is often depicted as a wise and benign woman with the features of a woman above the waist and those of a serpent below the waist. She is held to be queen of the snakes. When a Shahmaran dies, her spirit passes to her daughter. The legend is that she was in love with a man named Tasmsp, and he was in love with her and he would listen to her stories, but when she had no more stories to tell he went back to his country, and Shahmaran accepted his choice. When Tasmsp came back to his land the king there became very ill and one of the kings helpers told him that the only way to get better is to eat Shahmaran. So they took people one by one into the hamam to see if snake scales would come up and when Tasmsp went he was forced to tell where Shahmaran was hiding when they found her she said that whoever takes a bite from my snake scales will gain the secrets of the world but whoever takes a bite of my head will die at the moment. Tasmsp took a bite of the head and the evil helper took a bite of the scales, but the helper died and Tasmsp was not affected at all. Shahmaran helped her lover and killed her enemy.
In Turkey, Shahmaran is believed to live in the Mediterranean town of Tarsus. A similar legend is told in the Mardin region. In this region she is depicted with famous Shahmaran pictures.

for more picture about Sahmaran:
[link]
...

Şahmaran, bolluk, bereket ve şans getirdiğine inanılan bir kürt mitoloji kahramanı; anadolu efsanesidir. İnsanlara asla güvenilemeyeceğini anlatmasıyla birlikte hikayesi içinde kendi katilini affedecek kadar da bağışlayıcılık vardır.Yılanların aklımızdaki soğukkanlı ve tehlikeli imajının aksine insandan daha kanı soğuk ve bozuk bir canlının olamayacağını anlatır.
Bu çalışmaya başlamadan önce şahmaran'ı bilmeyen insanların olduğunu farkettim.Öğrenmek isteyenler için bir kısa hikayesi şöyle:

Binlerce yıl önce yedi katlı yeraltında Tarsus'ta yaşayan yılanlar vardı. Meran adı verilen bu yılanlar, gerçekten akıllı ve şefkatli idi. Onlar barış içinde yaşarlardı. Meranların kraliçesine Şahmeran denirdi. O genç ve güzel bir kadındı. Efsaneye göre, Sahmeranı gören ilk insan Cemşab oldu. O, geçimi için odun satan fakir bir ailenin oğluydu. Bir gün Cemşab ve arkadaşları bal dolu bir mağara keşfederler.[3] Balı çıkarmak için Cemşab'ı aşağıya indiren arkadaşları, paylarına daha çok bal düşmesi için onu orada bırakıp kaçarlar. Cemşab mağarada bir delik görür ve buradan ışık sızdığını farkeder. Cebindeki bıçak ile deliği büyütünce, ömründe görmediği kadar güzel bir bahçeye girer. Bu bahçede eşi benzeri olmayan çiçekler ve bir havuz ile pek çok yılan görür. Havuzun başındaki tahtta süt beyaz vücutlu bir yılan oturmaktadır. Şahmaran'ın güvenini kazanan Cemşab uzun yıllar bu bahçede yaşar. Yıllar sonra, ailesini çok özlediğini söyleyip gitmek için yalvarır. Bunun üzerine Şahmaran da kendisini salıvereceğini, ancak yerini kimseye söylemeyeceğine dair söz vermesini ister. Şahmaran'a söz verip ailesine kavuşan Cemşab uzun yıllar verdiği sözde durarak Şahmaran'ın yerini kimseye söylememiş. Bir gün ülkenin padişahı hastalanmış. Vezir, hastalığın çaresinin Şahmaran'ın etini yemek olduğunu söylemiş ve her yere haber salınmış. Cemşab kuyunun yerini gösterince ve Şahmaran bulunup dışarı çıkarılmış. Şahmaran Cemşab'a; "Beni toprak çanakta kaynatıp suyumu Vezire içir, etimi de Padişaha yedir" demiş.[1] Böylece Vezir ölmüş Padişah da iyileşip Cemşab'ı veziri yapmış. Efsaneye göre Şahmaran'ın öldürüldüğünü yılanlar o günden beri bilmemektedirler. Tarsus'un, Şahmaran'ın öldürüldüğünü öğrenen yılanlar tarafından bir gün istila edileceği rivayet edilir.


Bu intikamın bir gün gerçekleşeceğine inanıyorum!

Çok istediğim gibi olmadı, ilk fırsatta daha yakışan bişeyler çıkartıcağım söz
Continue Reading: Mars