Rusalka Picture

Rusałka (niekiedy nazywana też Wiłą) – w mitologii słowiańskiej demoniczna istota zamieszkująca lasy, pola i zbiorniki wodne. Rusałki występowały pod postacią młodych kobiet o wiecznie wilgotnych, zielonych włosach. Swoim powabem i głosem wabiły młodych mężczyzn, a gdy ten zbliżył się do kręgu Rusałek tańczył w nim aż do kompletnego wyczerpania i śmierci.

In slavic mythology Rusałki were a demonic creatures/nymphs, who lived at the bottom of rivers. In the middle of the night, they would walk out to the bank and dance in meadows. If they saw handsome men, they would fascinate them with songs and dancing, mesmerize them, then lead them away to the river floor to their death.
Continue Reading: Creatures