Scylla i Charybda / Scylla and Charybdis Picture

2008, unfinished

Scylla and Charybdis taken from greek mythology were used as a metaphor (very long metaphor; book is translated into english) in "Summa technologiae" -
philosophical essays by Stanisław Lem.


Photo used here:
Weather front over Warsaw at sunrise
that stretched from north-west to south-east
like the Escarpement of Warsaw
like Vistula river which divides the city in two parts
like the front of the Great War 70 years ago
the sun was shining perpendicular to its edge

for me this is a picture of the dialectics
and the methods of which Giorgio Agamben writes in "Profanations"


Zdjęcie użyte w pracy:
Front atmosferyczny nad Warszawą o wschodzie słońca
który rozciągał się z północnego zachodu na południowy-wschód
jak skarpa warszawska
jak Wisła która dzieli to miasto na dwie części
jak front Wielkiej Wojny sprzed 70 lat
słońce świeciło prostopadle do jego krawędzi

dla mnie to obraz dialektyki
a także metody Agambena o której pisze w "Profanacjach"

a poza tym: Żywiołak, Swaróg, Freddy Kruegger
dialektyka oświecenia

en.wikipedia.org/wiki/Summa_Te…


Continue Reading: Charybdis