Narnia - The Faun Picture

Some time ago, at the library I work at, I stumbled upon a book about fauns and centaurs sexuality or something equally interesting I started thinking about mythical creatures and sexes, and I thought that while centaurs seem very "manly males" and "feminine females" to me (hehe), fauns are bigger problem: I can't imagine a female faun and I don't believe they actually existed in mythology, or if they did, I still can't figure them out. Male fauns, then, have to posess the features of both sexes, which has the effect in a soft and not very male vision in my head. I know it's a weird idea, but... ah well. It's just a try.
Because I think it's more creative than just following others' visions (even if there's a wonderfully cute Tumnus in the film
Pencil sketch (HB to 5B). I may move it to scraps when I have my Photoshop back and do something else with this picture.

_______________________

Jakiś czas temu trafiłam w bibliotece, w której pracuję, na książkę, gdzie wspomniano o życiu seksualnym faunów i centaurów lub czymś równie ciekawym Zaczęłam więc się zastanawiać nad mitycznymi stworzeniami i ich płciami, i po jakimś czasie uznałam, że o ile centaury wydają mi się bardzo "męskimi mężczyznami" i "kobiecymi kobietami", to z faunami jest inna para kaloszy. Otóż nie mogę sobie nijak wyobrazić faunów w rodzaju żeńskim, i zresztą chyba nie bardzo takie znała mitologia (ale może się mylę? w każdym razie nie wyobrażam sobie ich za nic). No więc te w męskim muszą w takiej sytuacji poniekąd zawierać pierwiastki obu płci, prawda? Wiem, że pomysł jest kompletnie dziwaczny, ale... no cóż.
Chyba ciekawiej jest kombinować, niż zawsze się sugerować wizją innych ludzi? (Nawet jeśli w filmie Tumnus był słodki
Szkic ołówkowy (HB-5B). Jeśli kiedyś narysuję coś mądrzejszego na temat, to pewnie to wsadzę do folderu Scraps, ale na razie niech zostanie
Continue Reading: Centaur