Gods of Orien - Quelas'Airuth Picture

Quelas'Airuth the most respect god of all, the god of all gods. he is like Zues of Greece or Odin of the Nordic mythology.
Know ask many tittle: the god of light, god of life, the creator, the god of death, the dark one, the destruction one, the god of nature........ He is both creator and destroyer of the universe who had good and evil, dark and light co-exist in one single form.

he appear in many form and many ages , from a child to an old man, in a male or female form. fat or thin. whatever he is like to approach all races on Orien. but always with the long black and white hair cover most of the face, so no one actually know how he look like. Some myths say he even can split in to 2 haft and when he does there will always be one male with long black hair and a female with long white hair, of course the face also be cover.Vị thần được trọng vọng nhất toàn cõi Orien. Thần của các vị thần. Quelas'Airuth giống như Zues của Hy Lạp hay Odin của thần thoại Bắc âu vậy.
thường dc gọi với nhiều danh hiệu như: thần ánh sáng, thần sự sống, đấng sáng tạo, thần chết, thần bóng tối, đấng hủy diệt, thần tự nhiên....... vừa là đấng sáng tạo ra vũ trụ vũ cũng là kẻ duy nhất có đủ quyền năng và sức mạnh để hủy diệt vũ trụ. một thực thể với thiện và ác, sáng và tối dung hòa làm một.

thường xuất hiện dưới nhiều hình dạng và lứa tuổi, từ già tới bé, cả nam lẫn nữ, mập hay ốm. Mặt dù vậy luôn có 1 đặc điểm là luôn có 1 một mái tóc dài 2 màu đen trắng che gần hết khuôn mặt. thậm chí còn có truyền thuyết nói rằng Quelas'Airuth có thể tự tách mình ra làm 2 thực thể và khi như thế thì sẽ luôn xuất hiện với dạng 1 nam với tóc dài đen và 1 nữ với tóc trắng dài, dĩ nhiên là mái tóc vẫn che gần hết khuôn mặt.
Continue Reading: Ages of Man