Alchemist II Picture

"HRASTOPOŠTOVANJE PRIRODNI I NATPRIRODNI SVET UŽICA"

"OAKREATION NATURAL AND SUPERNATURAL WORLD OF UZICE"


ALHEMIJA ZLAKUSE
Nenačet epohom razuma, okoreli Alhemičar srednjeg veka naselio se u okolini sela Zlakuse, čuvši svojevremeno od Paracelzusa da je Prvobitna Materija najsličnija glini, te da su nalazišta ove neophodne supstance na sirovom Balkanu od neprocenjive vrednosti, a zlakuška glina najpodatnija.
Meštani ovog sela znaju za njega samo po silnom neredu koji za sobom ostavlja: razbijenim glinenim loncima i čudnim primesama žive koje u glini nalaze.
Duh Merkura, krilatog Trismegistusa lebdi nad kukuruznim poljima, a Alhemičar vekovima hvata njegovu esenciju, nadgledajući grnčare dok Prvobitnu Materiju nevino propuštaju kroz Vodu pročišćenja i Vatru isceljenja.
Zgureni Faust zlakuški teži stvaranju zlata, ali u nebrojenim eksperimentima stvorio je sa majkom glinom samo potomstvo malih homunkula, koje skriva pod mahovinom u brdima. Od milja ih zove "Der Malen".
Smatra sebe idejnim tvorcem Zelenog Čoveka, sličan mračnom podzemnom Alberiku koji je odgojio nibelunškog heroja Zigfrida (Sigurda).

THE ALCHEMY OF ZLAKUSA
Uncorrupted by the age of reason, genuine Alchemist of the Middle Ages dwells nearby Zlakusa village. Ancestor of Paracelsus, he sees the clay is Prima Materia alike. Its purity on Balkans is however unique, the deposits of clay in Zlakusa being among the most fertile ones.
Peasants of this village know of this Alchemist only by mess he occasionally creates: smashed pots and strange ingredients (Mercury)they find in clay.
Spirit of Mercurius, winged Trismegistus wanders above the corn fields, and Alchemist tries hard over the ages to catch its essence, closely observing innocent potters purifying Prima Materia through the Water of clarity and Fire of healing.
This bent Faustus of Zlakusa strives for extraction of gold, but in many experiments he created only myriads of children with Mother Clay (the most fertile here). Those are small homunculi that he hides beneath the moss in the hills. He calles them "Der Mallen" with affection.
He believes himself to be creator of the Green Man, like the dark underground Alberik that have had raised Siegfried, the Niebelungen hero.
Continue Reading: Ages of Man