Ukrainian Mythology: Polisoon, God of the Wolves Picture

UKRAINIAN MYTHOLOGY:
Polysoon (Lysoon) - God of the Wolves


English
Polysoon (Lysoon) - "wolves' God", deity, that patronized and protected the wolves, helped equable distribution of beasts of prey on the Earth. Also he told to the wolves where the ill animal was, that they had to eat. etc....
Also Polisoon was the God of trade by animals in East Slavic lands.
By legend, the howling of the wolves was the pray to this God and asking of him the food.
Polisoon was shown as human, that had not the shadow.
People believed that this god had the wife Polisoonka (Lisoonka), that was stealing the children of those families who prefered to treat their children and hungered them. Lisoonka was raising these children in care, turning them into wolves.


Ukrainian

ПОЛІСУН (ЛІСУН) — «вовчий бог», божество, що, згідно з повір'ям, опікувало вовків, сприяло рівномірному розподілу хижаків на землі, підказувало, де знаходиться хвора тварина, яку вовкам слід з'їсти, тощо. Водночас П. — бог торгівлі у східних давньоукраїнських племен, надто сприяв торгівлі худобою і хутром. За легендою, виття вовків означало, що вони просять у П. дати їм «покорм». Зображувався у вигляді людини, яка не має тіні. За повір'ям, П. має дружину ЛІСУНКУ, яка викрадає дітей у тих людей, які знущаються над своїми дітьми, тримають їх у голоді тощо. Викрадених дітей ЛІСУНКА забирає до лісу, дбайливо доглядає, здебільшого перетворюючи їх у вовків. Образи П. й Л. з часом увійшли до українського фольклору (легенди, перекази, притчі і т. п.). (За П. Єфименком).

Щодо зовнішності:
Чіткого опису зовнішності немає. Нажаль його часто плутають із Лісовиком, забуваючи, що Лісовик - то дух лісу, а Полісун - то БОГ...
Тому орієнтуючись на це, я вирішила, що Полісун має виглядати молодого, як усі Боги.
Шукаючи інформацію щодо Полісуна в українському фольклорі, знайшла достатньо дивний вірш Стефановича Олекси. Й хоча він описує Полісуна як демона типу німецького Крампуса, але він у вірші попереджає дівчат, що Полісун зваблює дівчат, кохається з ними, забираючи в них життя.
Тому я вирішила, що Полісун має бути вродливим, щоб зваблювати дівчат та заманювати до себе, а не людокозлом як Крампус.
Continue Reading: Ages of Man