God of War III- Brute Picture

Brute- statues that come to life.
God of War III- Wall Run
God of War
God of War III- Brute
God of War III- Zeus
God of War III- Poseidon 04