The Moirae: Atropos Picture

Atropos

Illustration by Oihane Molinero aka Onyria ([link])
ISdN - Atropos 1
Cyril Sokoll
The Moirae: Atropos
Cosmic Pudding
Moiras:A