Moirai - Lachesis Picture

Acrylic on canvas
50x70cm
2 of 3

Moirai - Clotho
Moirai - Atropos

Gaia  3
Clotho - The Fates
Moirai - Lachesis
Moirai (2)
Atropos on Vacation