Atropos Picture

My take on Atropos, oldest of the sisters of fate. Enjoy.
(Please Comment)
Groups Of Demigods/Spirits
Chrono Fusion: Lachesis 01
Atropos
Atropos
The Moirae 2