The Pleiades Picture

So. I'm having my own little Sailor Moon marathon
Zeus
Goddess Of Sea Cymopoleia.
The Pleiades
Percy Jackson Reactions
Happy Birthday Georgie!