God of War ink 1 - Athena Picture

Athena in greek mythology was the daughter of Zeus, goddess of war, crafts etc.

wybacz, Borrys, ale jak próbowałam poprawić zgodnie z twoją radą, to jednak przestała wyglądać jak powinna
Hera
Demeter and Persephone 2
God of War ink 1 - Athena
Arion___Orphan to Demigod
The keys of the Olympus