Watching the abyss of Tartarus Picture

Hades i Persefona według mojej wizji. Hades zwykle bardziej się uśmiecha.
:memo:
Balfour's Map
Watching the abyss of Tartarus
Rebel Cerberus
Legends + Lore Artist Returns