MEDUSA Picture

More fun with paper testures
Athena
Horror kitty
MEDUSA
Gray-eyed Athene
MyGreekPrincessJoJo