God of War ink 1 - Athena Picture

Athena in greek mythology was the daughter of Zeus, goddess of war, crafts etc.

wybacz, Borrys, ale jak próbowałam poprawić zgodnie z twoją radą, to jednak przestała wyglądać jak powinna
Medusa
Portrait: Athena
God of War ink 1 - Athena
Medusas transformation
Mythology Ready for war WIP