Modern Athena Picture

i tried to make a "modern" Athena
ah idk
Saint Pilgrim
Athena the Warrior
Modern Athena
Daddys Girl 107
Amazon brigade