Athena Picture

quick sketch
Athena's Owl
Pallas Athene
Athena
Athena
Judgment of Paris: Athena