Athena Picture

Sketch of Athena. At least, my interpretation of her xD
Athena
Athena, Goddess of Wisdom
Athena
Athena
Athena