Athena 02 Picture

Athena again. Just a weird little outfit that allows more mobility to kick butt or something.
Black Athena
Athena
Athena 02
Steam Punk Athena
Greek mythology - Athena