Arachne- Athena's wrath Picture

Athena shows herself to the arrogant Arachne.
Athena
Athena - The Goddess of War
Arachne- Athena's wrath
Goddess Athena
MYth CC2013: Athena